Her er mer informasjon om istider

Bildet nedenfor viser temperaturen på Sydpolen over en periode på 4 istider. Det er interessant å se at temperaturen på Sydpolen følger omtrent samme kurven som er målt på Grønnland. 

 

Bildet viser temperaturen 420 tusen år tilbake i tid, basert på kjerneboring i isen på Sydpolen. Kilde: https://www.climate4you.com

Bildet viser temperaturen 420 tusen år tilbake i tid, basert på kjerneboring i isen på Sydpolen. Kilde: https://www.climate4you.com

Dette bildet viser mengde CO2 (blå), temperatur (sort) og metan gass (rød) for siste 800 tusen år. Dataene er hentet fra kjærneboring på Sydpolen. Kilde: The University of Copenhagen. http://www.iceandclimate.nbi.ku.dk/research/past_atmos/composition_greenhouse/glacial_cycle/

Dette bildet viser mengde CO2 (blå), temperatur (sort) og metan gass (rød) for siste 800 tusen år. Dataene er hentet fra kjærneboring på Sydpolen. Kilde: The University of Copenhagen. http://www.iceandclimate.nbi.ku.dk/research/past_atmos/composition_greenhouse/glacial_cycle/

Middelhavet under istiden

Det finnes indikasjoner på at hele eller deler av Middelhavet kan ha tørket ut. Noen av verdens største saltforekomster ligger i flere lag under bunnen av Middelhavet. Dette indikerer at havet må ha tørket ut i tidligere tider.

Det er også funnet dyr og planter på Sicilia som normalt bare finnes i Afrika. Dette indikerer også at Sicilia kan ha hatt landforbindelse med Afrika i tidligere tider. Havdybden her er fra 200 meter og ned til ca. 1000 meter.

En matematiker beregnet at hvis Gibraltarstredet ble stengt for vann fra Atlanterhavet, ville det ha tatt 2000 år før alt vannet i Middelhavet hadde fordampet. Det er med dagens klima i området. Hvis temperaturen var mye høyere, ville det ha gått fortere. Havdybden i Gibraltarstredet er ca. 300 meter. Det betyr at om havet under istiden sank med 140 meter, så var ikke det nok til å stenge dette innløpet. Men når vi vet at landområdene i nord ble presset ned med opp til 250 meter, må nødvendigvis landområder andre steder på jorda hatt en tilsvarende hevning. Det vil være naturlig at denne hevningen kom i området nær Ekvator. Derfor er det ikke helt utenkelig at Gibraltarstredet ble stengt under istiden.

 

Bildet viser havdybden i Gibraltarstredet ved innløpet til Middelhavet

Bildet viser havdybden i Gibraltarstredet ved innløpet til Middelhavet

Bildet er klipt fra Google Earth og viser havbunnen i Middelhavet

Bildet er klipt fra Google Earth og viser havbunnen i Middelhavet

Del denne siden