Havstrømmer

Havstrømmenes betydning for vårt klima

Strømningene i havene våre stabiliserer vårt klima. Varmt havvann fra området ved Ekvator strømmer til kaldere områder på vår klode. Dette jevner ut temperaturforskjellene. Det kalde blir ikke så kaldt og det varme blir ikke så varmt.

 

Den mest kjente havstrømmen er Golfstrømmer

En liten gren av Golfstrømmer strømmer nordover langs norskekysten og sikrer oss et stabilt og varmt klima, sett i forhold til hvor langt nord vi ligger.

Når det varme overflatevannet møter isen ved Nordpolen, blir vannet avkjølt og synker til bunnen av havet. Det er ca. 4000 meter dypt her. Når vannet synker ned mot bunnen blir det underskudd på vann på overflaten og nytt varmt vann trekkes nordover. Dette er selve motoren som driver Golfstrømmen nordover langs norskekysten.

Legg merke til den globale havstrømmen som er vist på bildet nedenfor. Det eneste stedet hvor varmt havvann synker til bunnen og lager strømmer av kaldt vann på bunnen av havene er ved Nordpolen.

Bildet viser en enkel framstilling av Golfstrømmen. Røde piler viser strømning av varmt overflatevann. Blå er retur av kaldt vann nede på bunnen av havet.

Bildet viser en enkel framstilling av Golfstrømmen. Røde piler viser strømning av varmt overflatevann. Blå er retur av kaldt vann nede på bunnen av havet.

Golfstrømmen er en del av en global strømning i havene. Rød strek er varmt overflatevann. Blå er kaldt vann som strømmer på bunnen av havene. Kilde: North Carolina Climate Office  https://climate.ncsu.edu/edu/OceanCirculation

Golfstrømmen er en del av en global strømning i havene. Rød strek er varmt overflatevann. Blå er kaldt vann som strømmer på bunnen av havene. Kilde: North Carolina Climate Office https://climate.ncsu.edu/edu/OceanCirculation

Det er stabil temperatur mellom istidene

Hele tiden mellom istidene, strømmer varmt vann nordover mot isen som flyter på havet over Nordpolen. Dette jevner ut temperaturen. Nordområdene får tilført varmt vann. Atlanterhavet får avkjøling, fordi kaldt vann returnerer på bunnen av havet til de varme områdene. Dette sikrer et stabilt og behagelig klima over hele jorda. Det er dette klimaet vi kjenner og som vi så gjerne vil kalle for normalt.

Strømmen som bærer varme opp til oss kommer fra Mexicogulfen, og splitter seg i flere strømmer. Hos oss kalles den for Den norske Atlanterhavsstrømmen. Kilde: Forskning.no Link: https://forskning.no/havforskning-geofag-klima/smeltende-is-svekket-golfstrommen/503900

Strømmen som bærer varme opp til oss kommer fra Mexicogulfen, og splitter seg i flere strømmer. Hos oss kalles den for Den norske Atlanterhavsstrømmen. Kilde: Forskning.no Link: https://forskning.no/havforskning-geofag-klima/smeltende-is-svekket-golfstrommen/503900

For 10 000 år siden var temperaturen mye høyere

Den første delen av mellom istiden, var temperaturen her i nordområdene mye høyere enn i dag.

Ved Svalbard var temperaturen hele 6 grader høyere enn i dag. Det er brukt forekomst av blåskjell for å bestemme temperaturen. Kilde: INSTITUTT FOR GEOVITENSKAP OG BJERKNESSENTERET FOR KLIMAFORSKNING, UNIVERSITETET I BERGEN

Årsaken til dette kan være at havene på jorda hadde en mye høyere temperatur under istiden. Det betyr at havstrømmene mot polområdene førte med seg betydelig varmere vann den første tiden etter at isen trekte seg tilbake. Havene har blitt gradvis avkjølt etter hvert som isen i nordområdene smeltet. Temperaturkurven nedenfor indikerer dette.

Bildet indikerer at temperaturen her i nordområdene har vært synkende etter hvert som havene har blitt nedkjølt.

Bildet indikerer at temperaturen her i nordområdene har vært synkende etter hvert som havene har blitt nedkjølt.

Den nordlige halvkule for 11 000 år siden. Det var enda store rester av breene fra siste istid i Skandinavia, Island, Grønland og Nord-Amerika, mens Svalbard allerede var varmere enn i dag. Den røde pila viser det vi i dagligtalen kaller Golfstrømmen. Kilde: Forskning.no

Den nordlige halvkule for 11 000 år siden. Det var enda store rester av breene fra siste istid i Skandinavia, Island, Grønland og Nord-Amerika, mens Svalbard allerede var varmere enn i dag. Den røde pila viser det vi i dagligtalen kaller Golfstrømmen. Kilde: Forskning.no

Hva vil skje hvis Golfstrømmen endrer seg

Det er gjort observasjoner som indikerer at Golfstrømmen har blitt svakere. Enda verre kan det bli, hvis havisen ved Nordpolen blir borte. Da vil ikke havet bli avkjølt og temperaturen i havene kan begynne å stige. Økt smelting av is på land som på Grønnland kan føre mye ferskvann ut i havet. Ferskvann er lettere enn saltvann og vil kunne bidra til at havstrømmen nordover kan stoppe helt opp. Dette kan bli veldig dramatisk.

Uten varmt havvann i nordområdene, vil temperatuen synke dramatisk. Samtidig vil Atlanterhavet ved Ekvator bli stadig varmere. Dette fordi det ikke har is å bli avkjølt mot. Havet vil sirkulerer i sirkel fra Mexikogulfen og returnerer mot Spania og Afrika kysten. Når temperaturen stiger her, blir fordampningen større, det blir mer nedbør og den vil komme periodevis som snø i nordområdene. Samtidig blir temperatuforskjellene mellom det varme og det kalde mye større. Det kan gi kraftigere lavtrykk og mye sterkere stormer. Det vil bety mye mer enstremt vær enn det vi er vant til. 

Les også om klimaendringer

Det er flere kapitler her om andre temaer innen klima. Menyene er øverst på denne siden, eller trykk under for å komme til neste kapittel.

Del denne siden