Litt om bakgrunnen til denne siden

Denne siden er en samling av informasjon fra ulike kilder. Det er brukt mye tid på å finne fellesnevner fra ulik forskning. Her er beskrevet en modell som forklarer hvordan istider kommer og går. Tilsvarende helhetlig modell er ikke funnet i noen annen dokumentasjon. Dette er ingen vitenskapelig dokumentasjon. Men sammenfallende informasjon fra ulike kilder, tyder på at dette er en korrekt beskrivelse. Istider er en syklus som repeterer seg. Ved å skjønne mekanismene i denne syklusen, vil det også gi svar på hvordan klimaet naturlig vil utvikle seg på vår planet.

Jeg som står bak denne siden heter Ole Opstad. Min oppvekst var på Vestlandet i Norge. Alltid har jeg vært opptatt av utviklingen fra gamle dager til i dag. i tillegg var fysikk og naturfag de mest spennende fagene for meg. Hvordan ting fungere og hvorfor er det slik, har opptatt meg veldig.  Da var det greit å ha en far som hadde studert historie, en onkel som hadde studert naturgeograf og kvartærgeologien, sjøl ble jeg ingeniør.

Mange spørsmål fra min ungdomstid, gikk til min onkel som ble Professor i naturgeografi ved Universitetet i Oslo. Han fortalte meg om permafrost, om de ulike bergartene og om hvordan ulike fjell og daler hadde blitt til.

Hver sommer var min onkel med studenter på Svalbard. Her studerte han historiske avsetninger i isen og i lagene nedover i bakken. Her kunne han finne segmenter av tidligere hendelser og av varierende klima opp til flere millioner år tilbake i tid. Dette var veldig spennende og jeg hadde mange, lange diskusjoner om dette. Denne informasjonen fra min onkel er grunnleggende for det jeg her har skrevet. I tillegg har jeg også hentet informasjon fra mange ulike kilder. Og jeg har brukt mye tid til å finne sammenhengen mellom ulike forskningsresultater, på ulike felt. Dette har gitt meg en bedre forståelse av hvilke krefter som dominerer vår planet.

Ut fra det jeg har lært, føler jeg at mye av dagens klimadebatt har mistet fotfeste i den virkelige verden. Derfor har jeg laget denne hjemmesiden, for å fortelle om naturens egen klimadans. Og for å sette et perspektiv over det som skjer nå, sammenlignet med tidligere hendelser.

Her fortelle jeg om klimaendringer i tidligere tider, jeg forteller noe om sykluser som har repetert seg mange ganger tidligere. Og jeg forteller om krefter i naturen som påvirker dagens klima.

Det er lagt vekt på en enkel framstilling uten mye detaljer. Klima er komplisert og det kunne ha vært skrevet mye mer. 

Kilder det er hentet informasjon fra

• Universitetet i Oslo, avdeling for geologi og jordens utvikling

• Metrologisk Institutt i Oslo:

• Wikipedia

• The University of Copenhagen

• Univerrsity of Groningen, Nederland

• North Carolina Climate Office

• IPCC — Intergovernmental Panel on Climate Change

• European Environment Agencyy

• Department of Geosciences and Environment Institute,

• The Pennsylvania State University, Deike Building, University Park, PA 16802, USA

• Roy Spencer. Ph. D

• Published by Cygni Communications Ltd. North Vancouver, BC, Canada

• Forskning.no

• Illustrert VITENSKAP

• Innlegg om klima i Aftenposten

• Ulike dokumentar programmer på “National Geographic Channel”

• Ulike dokumentar programmer på “NRK2”

• climate4you

Kontakt

Hvis noen har kommentarer eller spørsmål til denne nettsiden, kan dere kontakte meg her.

 

 
 
 
 

Linker til andre hjemmesider

Det er flere kapitler her om andre temaer innen klima. Menyene er øverst på denne siden, eller trykk under for å komme til neste kapittel.

Gå til forsiden

Del denne siden